Vyřízení územního rozhodnutí

V rámci územního řízení posuzuje stavební úřad navrhovanou stavbu z hlediska souladu s územním plánem, vliv stavby na životní prostředí, polohové a výškové umístění stavby, odstupy od hranic sousedních pozemků a staveb, výšku aj.

  • Zajištění podkladů z katastrálního úřadu
  • Konzultace a předjednání situace se stavebním úřadem
  • Zajištění parametrů výstavby podle platného územního plánu
  • Zajištění podkladů od dotčených orgánů státní správy
  • Zajištění podkladů od správců inženýrských sítí
  • Projednání úprav projektové dokumentace s projektanty podle požadavků dotčených orgánů
  • Příprava a podání žádosti o územní rozhodnutí
  • Zajištění vydání územního rozhodnutí
  • Zajištění právní moci územního rozhodnutí

E-mail:info@exacting.cz
Tel. sekretariát:+420 515 543 452
Mobil:+420 774 393 339
Adresa:Nezamyslova 1423/6
615 00 Brno