Koordinátor BOZP na staveništi

Zajišťujeme komplexní služby koordinátora BOZP a to jak ve fázi přípravy staveb, tak i v procesu samotné realizace. Jedná se zejména o následující služby:

  • Zpracování plánu BOZP včetně následné kontroly dodržování a případné aktualizace
  • Zpracování přehledu aktuálních právních předpisů týkajících se předmětné stavby včetně informací o rizicích a podmínek výkonu práce
  • Zajišťujeme odborné poradenství pro projektanty v oblasti BOZP
  • Po stránce BOZP zajišťujeme kontrolu PD a technologických postupů
  • Vypracování přehledu zdravotních a bezpečnostních rizik, které se týkají předpokládaných stavebních činností
  • Koordinace činností jednotlivých zhotovitelů z hlediska BOZP
  • Zjišťování, evidence, projednání a kontrola nápravných opatření nedostatků BOZP, které se vyskytly během výstavby
  • Spolupráce s objednatelem/technickým dozorem investora při schvalování technologických postupů zhotovitele
  • Organizování kontrolních dnů BOZP stavby, řešení vzniklých problémů v oblasti BOZP se všemi účastníky realizace

E-mail:info@exacting.cz
Tel. sekretariát:+420 515 543 452
Mobil:+420 774 393 339
Adresa:Nezamyslova 1423/6
615 00 Brno