Stavební dozor

Zajišťujeme komplexní služby při dozorování staveb (občanské, bytové, průmyslové, dopravní, mostní apod.) formou stálého nebo občasného stavebního dozoru. Jedná se zejména o dohled a zajištění následujících činností, aby:

  • prostorová poloha, tvar, rozměry, druh konstrukcí a technologických zařízení stavby byl v souladu s dokumentací stavby,
  • práce probíhaly podle dohodnutého programu prací,
  • byla dosažena kvalita dílčích stavebních prací, která je předepsána v dokumentaci,
  • změněné a dodatečné práce byly připuštěny nebo vyžadovány pouze v případech, kdy je to ekonomicky výhodné z hlediska stavby a při současném zachování požadované funkce, jedná-li se o odstranění následků rizik objednatele a je-li to vynuceno dalšími vážnými technickými a nebo všeobecnými okolnostmi,
  • fakturování odsouhlasených a převzatých prací, případně na stavbu dodaných výrobků, materiálů a stavebních dílců, bylo prováděno v souladu s oceněným soupisem prací, skutečnými výměrami a specifikací prací,
  • bylo vyhověno podmínkám stavebního povolení,
  • byly dodržovány obecně platné vyhlášky a právní předpisy, mající vztah k prováděné práci

E-mail:info@exacting.cz
Tel. sekretariát:+420 515 543 452
Mobil:+420 774 393 339
Adresa:Nezamyslova 1423/6
615 00 Brno