Vyřízení stavebního povolení

Během stavebního řízení stavební úřad zkoumá, zda dokumentace splňuje podmínky územního rozhodnutí, jsou splněny požadavky týkající se veřejných zájmů, především ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a života a zda stavbu odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu. Také zjišťuje, zda je zajištěna komplexnost a plynulost výstavby a vybudování technického, občanského nebo jiného vybavení, které je zapotřebí k řádnému užívání stavby.

  • Zajištění podkladů z katastrálního úřadu
  • Konzultace a předjednání situace se stavebním úřadem
  • Zajištění podkladů od dotčených orgánů státní správy
  • Zajištění podkladů od správců inženýrských sítí
  • Projednání úprav projektové dokumentace s projektanty podle požadavků dotčených orgánů
  • Příprava a podání žádosti o stavební povolení
  • Zajištění vydání stavebního povolení
  • Zajištění právní moci stavebního povolení

E-mail:info@exacting.cz
Tel. sekretariát:+420 515 543 452
Mobil:+420 774 393 339
Adresa:Nezamyslova 1423/6
615 00 Brno