Jiná inženýrská a majetkoprávní činnost

V rámci procesu výstavby, ale i jako samostatné činnosti majitelům nemovitostí, nabízíme doplňkovou činnost v inženýrské a majetkoprávní oblasti. Jedná se zejména o následující služby:

 • Zpracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí a vyřízení vkladu
 • Připravení a projednání návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene a zajištění zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí
 • Projednání návrhu nájemních smluv a smluv o právu provést stavbu
 • Řešení majetkoprávních vztahů k nemovitostem
 • Zajištění geometrických plánů a jejich vklad do katastru nemovitostí
 • Zajištění znaleckých posudků a vypořádání náhrad za škody
 • Zpracování návrhu smluv na výkup nemovitostí, zajištění výkupu a vklad do katastru nemovitostí
 • Zajištění souhlasu s vynětím pozemku ze zemědělského nebo lesního půdního fondu
 • Vyřízení změn v katastru nemovitostí v rámci dělení nebo scelování pozemků
 • Spolupráce na přípravě smluv s dodavateli energií
 • Spolupráce při projednání připojení na inženýrské sítě
 • Spolupráce na výběrovém řízení pro výběr zhotovitele stavby

E-mail:info@exacting.cz
Tel. sekretariát:+420 515 543 452
Mobil:+420 774 393 339
Adresa:Nezamyslova 1423/6
615 00 Brno