Vyřízení ohlášení stavby

U drobných staveb a stavebních úprav, které nemění vzhled stavby, nezasahuje se při nich do nosných konstrukcí a nedojde ke změně způsobu užívání stavby, stačí ohlášení stavby.

Ohlášení stavby vyžadují i udržovací práce, jejichž provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, požární bezpečnost stavby, její vzhled nebo životní prostředí, a všechny udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.,

  • Zajištění podkladů z katastrálního úřadu
  • Konzultace a předjednání situace se stavebním úřadem
  • Zajištění podkladů od dotčených orgánů státní správy
  • Zajištění podkladů od správců inženýrských sítí
  • Projednání úprav projektové dokumentace s projektanty podle požadavků dotčených orgánů
  • říprava a podání žádosti o ohlášení stavby

E-mail:info@exacting.cz
Tel. sekretariát:+420 515 543 452
Mobil:+420 774 393 339
Adresa:Nezamyslova 1423/6
615 00 Brno