Pomoc při kolaudaci stavby

Na základě stavebního zákona nelze užívat stavbu bez kolaudačního řízení (stavba, která vyžadovala stavební povolení) nebo bez oznámení úmyslu užívat stavbu, kdy stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku (u staveb, které vyžadovaly jen ohlášení stavby). V rámci kolaudačního řízení stavební úřad ověřuje, zda předložené dokumenty odpovídají skutečnosti, během ústního řízení mají účastníci stavebního řízení poslední příležitost vyjádřit své připomínky a stanoviska.

  • Spolupráce při přejímání dokončeného díla
  • Projednání předčasného užívání částí stavby
  • Příprava a organizace kolaudačních řízení samostatných částí stavby, které jsou podmínkou kolaudace vlastního objektu
  • Podání žádosti o kolaudační řízení
  • Sjednání závěrečné kontrolní prohlídky stavby
  • Projednání rozsahu potřebných dokladů pro kolaudaci
  • Příprava a organizace prohlídek stavby pro vybrané orgány státní správy
  • Organizace vlastní kolaudace
  • Projednání odstraňování případných vad a nedodělků se stavebním úřadem

E-mail:info@exacting.cz
Tel. sekretariát:+420 515 543 452
Mobil:+420 774 393 339
Adresa:Nezamyslova 1423/6
615 00 Brno